ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุดใจ ภูผาพลอย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2562,09:13  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..