ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (สารละลายบัฟเฟอร์)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:25  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (การไทเทรต กรด-เบส)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:24  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:24  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:23  อ่าน 100 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:22  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (pH ของสารละลาย)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:22  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (การแตกตัวของกรดและเบส)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:21  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (ทฤษฏีกรด-เบส)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:20  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (สารละลายกรดและสารละลายเบส)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:20  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส (สารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์)
ชื่ออาจารย์ : นางสิรินภา ดงรังษี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,16:19  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..