ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-net ม.6
ฝ่ายวิชาการ
26 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-net ม.3
ฝ่ายวิชาการ
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1/ม.2 สอบมาตรฐานกลาง
นักเรียนชั้น ม.1/ม.2 สอบมาตรฐานกลาง
โรงเรียน/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 มี.ค. 62 ปัจฉิม นักเรียนชั้น ม.3/ม.6
ฝ่ายวิชาการ
04 มี.ค. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 สอบปลายภาค 2/2561
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ณโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ /ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 มี.ค. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 นักเรียน ม.6 สอบ O-net ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
28 ก.พ. 62 สอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.3/ม.6
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 ก.พ. 62 คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล ครั้งที่ 2
สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
10 ก.พ. 62 คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล
สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์