กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 1    รหัสเข้าเรียน p4mbpaj
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 2    รหัสเข้าเรียน l4dea6k
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 3    รหัสเข้าเรียน xdplnpu
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4    รหัสเข้าเรียน u6hcvc3
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 5    รหัสเข้าเรียน z4mguei
ห้องเรียน ชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6    รหัสเข้าเรียน gmgzxxu

เข้า Google classroom
https://classroom.google.com/u/0/h


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 965.18 KB