ภาพกิจกรรม
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองโน ประจำปี 2565 โดยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์เข้าร่วมขบวนนางรำ และเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก, วันงดสูบบุหรี่, โรคโควิด-19 และการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง, ท่านรองฯ บำรุง ป้องนาทราย มอบหมายให้ท่านหัวหน้าฝ่ายและคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองโน ประจำปี 2565 โดยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ได้นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์เข้าร่วมขบวนนางรำ และเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก, วันงดสูบบุหรี่, โรคโควิด-19 และการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ณ ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,10:47   อ่าน 130 ครั้ง