ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง มอบหมายให้ท่านรองฯ บำรุง ป้องนาทราย, คุณครูสิริลักษณ์ วงษ์ชารี, คุณครูถนอมพรรณ แสนนาม ครูจันทกานต์ กำแซง และคุณครูธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพ
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง มอบหมายให้วันที่ 3 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ สุภลักษณ์ ดียิ่ง มอบหมายให้ท่านรองฯ บำรุง ป้องนาทราย, คุณครูสิริลักษณ์ วงษ์ชารี, คุณครูถนอมพรรณ แสนนาม ครูจันทกานต์ กำแซง และคุณครูธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (จิตอาสา) อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,10:45   อ่าน 122 ครั้ง