ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมศึกษาห้องเรียนชีววิทยา ครั้งที่ 1 ซึ่งสอนโดยคุณครูธนากร โมระพัฒน์ (model teacher) โดยมีคุณครูสิริลักษณ์ วงษ์ชารี, คุณครูสิรินภา ดงรังษี, คุณครูประจงจิต อุปจันโท, คุณครูธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์, คุณครูโยษิตา เจริญคุณ และคุณครูละอองดาว จันทวงษ์ เข้า
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้จัดกิจกรรมศึกษาชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยได้จัดกิจกรรมศึกษาห้องเรียนชีววิทยา ครั้งที่ 1 ซึ่งสอนโดยคุณครูธนากร โมระพัฒน์ (model teacher) โดยมีคุณครูสิริลักษณ์ วงษ์ชารี, คุณครูสิรินภา ดงรังษี, คุณครูประจงจิต อุปจันโท, คุณครูธรรมวิทย์ สุพรมพิทักษ์, คุณครูโยษิตา เจริญคุณ และคุณครูละอองดาว จันทวงษ์ เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,10:43   อ่าน 126 ครั้ง