ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ซึ่งสอนโดยคุณครูนภาวรรณ บุญพิคำ (model teacher) โดยมีคุณครูฉวี วงค์ชาลี, คุณครูถนอมพรรณ แสนนาม, คุณครูรินดา แสนโครต, คุณครูละอองดาว จันทวงษ์ และคุณครูสุนิสา คำสุขดี เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียน
นที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์นำโดย ท่านผู้อำนวยการฯสุภลักษณ์ ดียิ่ง ได้จัดกิจกรรมศึกษาชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยได้จัดกิจกรรมศึกษาห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ซึ่งสอนโดยคุณครูนภาวรรณ บุญพิคำ (model teacher) โดยมีคุณครูฉวี วงค์ชาลี, คุณครูถนอมพรรณ แสนนาม, คุณครูรินดา แสนโครต, คุณครูละอองดาว จันทวงษ์ และคุณครูสุนิสา คำสุขดี เข้าร่วมศึกษาชั้นเรียนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2565,10:40   อ่าน 139 ครั้ง