คำสั่งโรงเรียนฝ่ายวิชาการ
คำสั่งมอบหมายในหน้าที่รับผิดชอบด้านการสอนของครูปฏิบัติการสอน 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.59 KB
ตารางเรียน/ตารางสอน 1/2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.92 KB