รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน   ตำบลหนองโน  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
เบอร์โทรศัพท์ 043009614 เบอร์แฟกส์ 043009614


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :