ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดในการจัดการเรียนการสอน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด ==>    คลิก
          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด ==>    คลิก
          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเรียนการสอน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายละเอียด ==>   คลิก
          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน รายละเอียด ==>    คลิก