รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน จำนวน  3  อัตรา ดังนี้
                    => วิชาเอกคณิตศาสตร์                 จำนวน     1   อัตรา
                    => วิชาเอกพลศึกษา                     จำนวน     1    อัตรา
                   =>  วิชาเอกอุตสาหกรรม                จำนวน     1    อัตรา
          รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก
           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายแนะแนวศึกษาต่อ ม.๑, ม.๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิก